Mantelzorgdagen

 
Verwendagen voor mantelzorgers 2023

Sinds 2008 organiseren wij jaarlijks verwendagen voor mantelzorgers. Wij bieden een aantal zwaar belaste mantelzorgers een paar dagen een gastvrij verblijf aan in conferentiecentrum Samaya.

Deelnemers kunnen tot rust komen, even afstand nemen, gehoord en gezien worden, je verhaal kwijt kunnen, nieuwe inzichten en contacten op doen, lotgenoten ontmoeten en je lekker laten verwennen. Het kan deelnemers helpen bij het maken van keuzes hoe in het vervolg om te gaan met de mantelzorgsituatie, tijd voor zichzelf en de druk van de zorg die zij dag in dag uit ervaren.

De mantelzorgers worden deze dagen begeleid door mensen die vanuit hun professie ervaring hebben in het werken met mantelzorgers. Zij zorgen voor een afwisselend programma.

De medewerkers van Samaya staan garant voor heerlijke maaltijden en een gastvrij onthaal.

Stichting Gods Werkhof, die deze mantelzorgdagen organiseert, heeft geen enkele religieuze doelstelling. Dat betekent dat iedereen, ongeacht religieuze of spirituele achtergrond, bij ons welkom is. Tijdens de mantelzorgdagen worden geen religiegerichte activiteiten ontplooid of gespreksonderwerpen aangeroerd, tenzij de deelnemers daar zelf mee komen.

Aanmelden voor de mantelzorgdagen van 2023

De data voor 2023 zijn 21-22-23 augustus. Mantelzorgers kunnen zich vanaf 1 mei 2023 bij ons aanmelden door een e-mail te sturen met naam en adres en een korte beschrijving van de mantelzorgsituatie naar welkom@godswerkhof.nl. Vanwege wetgeving hebben wij het vriendelijke verzoek om in uw emailberichten geen gezondheidsgegevens van uzelf, partner of de door u aangemelde persoon te vermelden.

Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Wij streven daarbij naar een evenwichtige verdeling tussen mantelzorgers uit de directe omgeving van Gods Werkhof, met name uit het Kromme Rijngebied, (gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede), in tweede instantie Utrechtse Heuvelrug (Zeist, Driebergen, Doorn, Maarn, Leersum, Amerongen) en vervolgens mantelzorgers uit andere delen van het land. Daarom krijgen de inschrijvingen van mantelzorgers uit het Kromme Rijngebied in de weken tot en met 25 mei 2022 voorrang. Daarna worden ook de inschrijvingen van buiten dit gebied in behandeling genomen.

Als u zich heeft aangemeld, wordt u ongeveer twee maanden van te voren benaderd door degene van onze stichting die de aanmeldingen verzorgt. Zij laat u weten of u in aanmerking kunt komen voor de verdere procedure of dat u op de wachtlijst wordt geplaatst. Er is ruimte voor 14 deelnemers.

Er zijn nog twee plekken op de reservelijst.

Al een keer eerder geweest?

Mantelzorgers die een keer eerder bij ons te gast zijn geweest en nogmaals willen deelnemen aan onze verwendagen, komen op een wachtlijst en kunnen alleen deelnemen als er een plaats over is en zij niet vaker dan één keer eerder zijn geweest.

Kosten

Uiteraard zijn aan dit project kosten verbonden, zoals voor de gesprekken met de mantelzorgers vooraf, de begeleiding tijdens het verblijf, voor enkele recreatieve activiteiten en voor het volledig verzorgde verblijf. Wij bieden de deelnemers verblijf aan vanaf de eerste dag ca. 10 uur tot en met de derde dag ca. 16 uur, inclusief alle maaltijden, koffie/thee, overnachting op een éénpersoons kamer en deelname aan een aantal door de mantelzorger gekozen activiteiten. Consumpties anders dan koffie of thee komen voor eigen rekening.

Wij vragen voor dit alles voorafgaand aan de dagen een bijdrage van:

- € 35,- per persoon met een laag inkomen

- € 70,- per persoon met middeninkomen

- € 105,- per persoon met een hoog inkomen.

Aan degenen die al eerder zijn geweest vragen we een bijdrage in de kosten van € 150,-. Indien dit bedrag onoverkomelijk is, is een lager bedrag bespreekbaar. Achteraf vragen wij een vrijwillige bijdrage om ons werk voort te kunnen zetten zodat we ook andere langdurig zwaarbelaste mantelzorgers dit cadeau kunnen aanbieden.

Opvang thuis

Een aantal verzekeraars en gemeenten vergoeden de kosten van tijdelijke verzorging thuis of in een instelling als de mantelzorger er een paar dagen tussenuit wil. Neem daarvoor contact op met uw verzekeraar of gemeente. U kunt ook de gemeente benaderen voor een bijdrage in de kosten voor vervanging van de zorg die u normaliter levert.

Uit de praktijk weten wij dat naast de Steunpunten Mantelzorg die elke gemeente heeft, ook de teams van thuiszorgorganisaties u kunnen helpen met de opvang thuis. Zij kunnen u zo nodig ook ondersteunen bij het regelen van een indicatiestelling en/of aanvraag bij de gemeente.

Kostendekking

Wij zijn voor het realiseren van de mantelzorgdagen afhankelijk van bijdragen van deelnemers en van sponsoren en donateurs. Afgelopen jaren ontvingen wij o.a. donaties van de Caritasinstellingen van het Kromme Rijngebied en de Utrechtse Heuvelrug, fondsen, van particulieren ter gelegenheid van een bijzondere festiviteit en van de collectes van de Werkhofgemeenschap. Wij zijn heel blij met de sponsoring van Conferentiecentrum Samaya dat een groot deel van de verblijfskosten van de mantelzorgers voor haar rekening neemt.

Als u dit project met een financiële bijdrage wilt steunen, dan is deze van harte welkom op bankrekening NL 04 TRIO 078.49.36.382 t.n.v. Stichting Gods Werkhof te Werkhoven o.v.v. Mantelzorgers. Uw bijdrage is als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Als u met ons afspreekt dat u ons de komende vijf jaar met een vast bedrag per jaar steunt, dan kunt u uw donatie drempelvrij aftrekken van uw inkomstenbelasting.