Mantelzorgdagen

 
Verwendagen voor mantelzorgers 2021
 
Sinds 2008 bieden wij elk jaar een aantal zwaar belaste mantelzorgers een paar dagen gastvrij verblijf aan.

Men kan tot rust komen, even afstand nemen, gehoord en gezien worden. Deelnemers kunnen hun verhaal kwijt, nieuwe inzichten en contacten op doen en lotgenoten ontmoeten. Trefwoorden zijn:
je verhaal eens echt kwijt te kunnen, contacten opdoen, ontspannen, afstand nemen, lekker laten verwennen.

Zij kunnen zo nieuwe veerkracht krijgen en nieuwe inzichten opdoen, zodat overbelasting wordt voorkomen en de deelnemers bewuster keuzes maken in hoe in het vervolg om te gaan met zichzelf en de druk van de zorg die zij dag in dag uit ervaren.

De mantelzorgers worden deze dagen begeleid door mensen die vanuit hun professie ervaring hebben in het werken met mantelzorgers. Zij zorgen voor een afwisselend programma.

Conferentiecentrum Samaya staat garant voor heerlijke maaltijden en een gastvrij onthaal.

Stichting Gods Werkhof heeft geen enkele religieuze doelstelling. Dat betekent dat iedereen, ongeacht religieuze of spirituele achtergrond, bij ons welkom is. Tijdens de mantelzorgdagen worden op geen enkele manier religiegerichte activiteiten ontplooid of gespreksonderwerpen aangeroerd, tenzij de deelnemers daar zelf mee komen.

Aanmelden voor de mantelzorgdagen van 2021

Dit jaar zijn de verwendagen op maandag, dinsdag en woensdag 23-24-25 augustus 2021. Mantelzorgers kunnen zich vanaf 1 mei 2021 bij ons aanmelden door een e-mail te sturen met naam en adres en een beschrijving van de mantelzorgsituatie naar welkom@godswerkhof.nl

Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst, waarbij we rekening houden met het uitgangspunt van een evenwichtige verdeling tussen mantelzorgers uit de regio en daarbuiten. Vanwege wetgeving hebben wij het vriendelijke verzoek om in uw emailberichten geen gezondheidsgegevens van uzelf, partner of de door u aangemelde persoon te vermelden.

Als u zich heeft aangemeld dan wordt u ongeveer twee maanden van te voren benaderd door een de mensen die ook voor de begeleiding zorgen tijdens de mantelzorgdagen. Zij laten u weten of u in aanmerking komt voor de verdere procedure of dat u op de wachtlijst staat. Met de geselecteerde 16 deelnemers bespreken zij waar de behoeftes liggen zodat het programma daar mogelijk op afgestemd kan worden. 

Wie zijn welkom bij de mantelzorgdagen?

Wij richten ons op langdurig zwaarbelaste mantelzorgers, zowel van dichtbij als van verder weg. Wij streven daarbij naar een evenwichtige verdeling tussen mantelzorgers uit de directe omgeving van Gods Werkhof, met name uit het Kromme Rijngebied, (gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede), de Utrechtse Heuvelrug (Zeist, Driebergen, Doorn, Maarn, Leersum, Amerongen), en mantelzorgers uit andere delen van ons land. 
 
Al een keer eerder geweest?

Mantelzorgers die een keer eerder bij ons te gast zijn geweest en nogmaals willen deelnemen aan onze verwendagen, komen op een wachtlijst en kunnen alleen deelnemen als er een plaats over is en zij niet vaker dan één keer eerder zijn geweest.

Kosten
 
Uiteraard zijn aan dit project kosten verbonden, zoals voor de gesprekken met de mantelzorgers vooraf, de  begeleiding tijdens het verblijf en de nazorg, voor enkele recreatieve activiteiten en voor het volledig verzorgde verblijf.
Wij bieden de geselecteerde mantelzorgers verblijf aan vanaf de eerste dag ca. 10 uur tot en met de derde dag ca. 16 uur, inclusief alle maaltijden, koffie/thee, overnachting op een éénpersoons kamer en deelname aan een aantal door de mantelzorger gekozen activiteiten.
Wij vragen voor dit alles bij aankomst een bijdrage van
- € 35,- per persoon met een laag inkomen
- € 70,- per persoon met middeninkomen
- € 105,- per persoon met een hoog inkomen.
Aan degenen die al eerder zijn geweest vragen we een bijdrage in de kosten van € 150,-. Indien dit bedrag onoverkomelijk is, is een lager bedrag bespreekbaar.
Achteraf vragen wij een vrijwillige bijdrage om ons werk voort te kunnen zetten zodat we ook andere langdurig zwaarbelaste mantelzorgers dit cadeau kunnen aanbieden. Consumpties anders dan koffie of thee komen voor eigen rekening. 
 
Aanmelden voor de mantelzorgverwendagen 
 
Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst, waarbij we rekening houden met het uitgangspunt van een evenwichtige verdeling tussen mantelzorgers uit de regio en daarbuiten. Vanwege wetgeving hebben wij het vriendelijke verzoek om in uw emailberichten geen gezondheidsgegevens van
uzelf, partner of de door u aangemelde persoon te vermelden.
 
Als u zich heeft aangemeld dan wordt u ongeveer twee maanden van te voren benaderd door een de mensen die ook voor de begeleiding zorgen tijdens de mantelzorgdagen. Zij laten u weten of u in aanmerking komt voor de verdere procedure of dat u op de wachtlijst staat. Met de geselecteerde 16 deelnemers bespreken zij waar de behoeftes liggen zodat het programma daar mogelijk op afgestemd kan worden.

Opvang thuis
 
Een aantal verzekeraars en gemeenten vergoeden de kosten van tijdelijke verzorging thuis of in een instelling als de mantelzorger er een paar dagen tussenuit wil. Neem daarvoor contact op met uw verzekeraar of gemeente.
U kunt ook de gemeente benaderen voor een bijdrage in de kosten voor vervanging van de zorg die u normaliter levert.
Uit de praktijk weten wij dat naast de Steunpunten Mantelzorg die elke gemeente heeft, ook de teams van thuiszorgorganisaties u kunnen helpen met de opvang thuis. Zij kunnen u zo nodig ook ondersteunen bij het regelen van een indicatiestelling en/of aanvraag bij de gemeente.  
 
Kostendekking
 
Wij zijn voor het realiseren van de mantelzorgdagen afhankelijk van bijdragen van deelnemers en van sponsoren en donateurs. Afgelopen jaren ontvingen wij o.a. donaties van de Caritasinstellingen van het Kromme Rijngebied en de Utrechtse Heuvelrug, fondsen, van particulieren ter gelegenheid van een bijzondere festiviteit en van de collectes van de Werkhofgemeenschap.
Wij zijn heel blij met de sponsoring van Conferentiecentrum Samaya dat een groot deel van de verblijfskosten van de mantelzorgers voor haar rekening neemt.
 
Als u dit project met een financiële bijdrage wilt steunen, dan is deze van harte welkom op bankrekening
NL 04 TRIO 078.49.36.382 t.n.v. Stichting Gods Werkhof te Werkhoven o.v.v. Mantelzorgers.
Uw bijdrage is als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Als u met ons afspreekt dat u ons de komende vijf jaar met een vast bedrag per jaar steunt, dan kunt u uw donatie drempelvrij aftrekken van uw inkomstenbelasting.