Activiteiten en verantwoording

Activiteiten
 
De afgelopen jaren hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
 
 
Mantelzorgdagen
 
We hebben jaarlijks ca. 16 nieuwe zwaarbelaste mantelzorgers kunnen ondersteunen door hen drie dagen op adem te laten komen en goed te laten verzorgen in Samaya. Zie verder de pagina Mantelzorgdagen.
 

Rondleidingen
 
Rondleidingen zijn er jaarlijks minimaal vier maal door het gebouw en twee maal door de tuin. De bezoekers komen vooral uit de omgeving en reageerden op daartoe geplaatste persberichten. De inkomsten zijn bestemd voor de mantelzorgdagen.
Soms combineert de aanvrager de rondleiding met een lunch of diner, verzorgd door Samaya.
 
 
 Verder is:
  • een fotowand gerealiseerd (2010) met historische foto's in de voormalige priorij. Alleen te zien voor gasten van Samaya, bezoekers van de Werkhofgemeenschap en tijdens rondleidingen.
  • het jubileumboek over het klooster uitgegeven onder de titel Het gaat door!, Inspiratie en spiritualiteit in voormalig slotklooster Gods Werkhof met verhalen en beeldmateriaal vanaf de bouw van het klooster in 1960 tot en met het 50-jarig bestaan in 2010.
Dankzij een groot aantal vrijwilligers kan de stichting dit realiseren.

 
 
Beleidsplan voor de periode 2015-2020
 
De stichting wil de normale activiteiten voortzetten:
  • Minimaal 4x verzorgen van een rondleiding door het voormalige kloostergebouw.
  • Minimaal 1x verzorgen van een rondleiding door de voormalige kloostertuin.
  • Verzorgen van lezingen en rondleidingen voor en op verzoek van derden.
  • Verwerven van voldoende financiële middelen om jaarlijks een mantelzorgers gedurende drie dagen te kunnen verwennen.
  • Realiseren van voorzieningen in tuin en gebouw om de historie van Gods Werkhof voor een breder publiek toegankelijk te maken. 
 
Financiële verantwoording 

Balans                                                  2012           2013               2014          2015        2016
Debet
Vorderingen                                             150                0                538                0            0
Voorraad boeken                                   1.680           1.340                385             290          60
Kassaldo                                                  80                80                 80              80          80
Saldo Triodosbank                                 3.167            1.661             4 087          3.350      5.209
Totaal                                                 5.077            3.081            5.090          3.720       5.349
 
Credit 
Te betalen kosten en reservering                316            1.629             4.183            725       2.622
Lening tbv produktie boeken                    2.000                 0                   0                0      2.300
Eigen vermogen vorig jaar                        -350            2.161             1.452             907      2.995
Jaarresultaat                                        3.111             -709               -545          2.088     -2.568
Totaal                                                 5.077            3.081             5.090          3.720      5.349
 
Overzicht kosten en baten                      2012              2013             2014           2015         2016
Baten 
Sponsoring mantelzorgproject                  8.382             6.606           7.993          5.975       12.941
Verkoop boeken                                    2.374                597               60             190           373
Rondleidingen en concerten                    2.230              1.170           1.185          1.320           792
Giften                                                     84                117              380          1.006              0
Overige opbrengsten                                181                137                 0             833              7 
Totaal                                               13.251             8.627            9.618          6.165       14.113
 
Kosten 
Mantelzorgproject                                 8.967             8.664          8.931          8.403       15.994
Kostprijs boeken                                      320               340             955              95           230
Overige kosten                                        853               332             277            359           457 
Totaal                                                10.140             9.336        10.163         8.857       16.681
 
 
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning of vacatiegeld, alleen soms een onkostenvergoeding.