Ontspanningsdagen voor mantelzorgers

 
Ontspanningsdagen voor mantelzorgers 2024

Sinds 2008 organiseren wij jaarlijks ontspanningsdagen voor mantelzorgers. Wij bieden een aantal zwaar belaste mantelzorgers een paar dagen een gastvrij verblijf aan in conferentiecentrum Samaya.

Deelnemers kunnen tot rust komen, even afstand nemen van de thuissituatie,  zij kunnen hun verhaal kwijt, nieuwe inzichten en contacten op doen, andere mantelzorgers ontmoeten en zich lekker laten verwennen. De begeleiders van de mantelzorgdagen  hebben vanuit hun professie ervaring met het werken met groepen en mantelzorgers. Zij zorgen voor een afwisselend programma.

Het is de bedoeling dat iedereen bij de groepsbijeenkomsten 's ochtends aanwezig is. Het kan deelnemers helpen bij het maken van keuzes hoe in het vervolg om te gaan met de mantelzorgsituatie, tijd voor zichzelf en de druk van de zorg die zij dag in dag uit ervaren.

De medewerkers van Samaya staan garant voor heerlijke maaltijden en een gastvrij onthaal.

Stichting Gods Werkhof, die deze mantelzorgdagen organiseert, heeft geen enkele religieuze doelstelling. Dat betekent dat iedereen, ongeacht religieuze of spirituele achtergrond, bij ons welkom is. Tijdens de mantelzorgdagen worden geen religiegerichte activiteiten ontplooid of gespreksonderwerpen aangeroerd, tenzij de deelnemers daar zelf mee komen.

Aanmelden voor de mantelzorgdagen van 2024

De mantelzorgdagen vinden dit jaar plaats van donderdag 15 tot en met zaterdag 17 augustus 2024. U kunt zich aanmelden via het e-mailadres welkom@godswerkhof.nl.

Mantelzorgers uit het Kromme Rijngebied (Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede) kunnen zich vanaf 1 mei 2024 aanmelden. Mantelzorgers van buiten deze regio kunnen zich aanmelden vanaf 25 mei.

Na aanmelding neemt onze aanmeldfunctionaris contact met u op om de aanmelding te bespreken. Ook ontvangt u informatie over de procedure en de mantelzorgdagen.

Er is ruimte voor 14 deelnemers.

Al een keer eerder geweest?

Mantelzorgers die eerder bij ons te gast zijn geweest en nogmaals willen deelnemen aan onze ontspanningsdagen, komen op een wachtlijst en kunnen alleen deelnemen als er een plaats over is en zij niet vaker dan één keer eerder zijn geweest.

Kosten

Uiteraard zijn aan dit project kosten verbonden, zoals voor de gesprekken met de mantelzorgers vooraf, de begeleiding tijdens het verblijf, voor enkele recreatieve activiteiten en voor het volledig verzorgde verblijf. Wij bieden de deelnemers verblijf aan vanaf de eerste dag ca. 10 uur tot en met de derde dag ca. 16 uur, inclusief alle maaltijden, koffie/thee, overnachting op een éénpersoonskamer en deelname aan een aantal door de mantelzorger gekozen activiteiten. Dankzij sponsoring hoeven wij dit jaar geen eigen bijdrage te rekenen.

Consumpties anders dan koffie of thee komen voor eigen rekening.

Achteraf vragen wij een vrijwillige bijdrage om ons werk voort te kunnen zetten zodat we ook andere langdurig zwaarbelaste mantelzorgers dit cadeau kunnen aanbieden.

Opvang thuis

Een aantal verzekeraars en gemeenten vergoeden de kosten van tijdelijke verzorging thuis of in een instelling als de mantelzorger er een paar dagen tussenuit wil. Neem daarvoor contact op met uw verzekeraar of gemeente. U kunt ook de gemeente benaderen voor een bijdrage in de kosten voor vervanging van de zorg die u normaliter levert.

Uit de praktijk weten wij dat naast de Steunpunten Mantelzorg die elke gemeente heeft, ook de teams van thuiszorgorganisaties u kunnen helpen met de opvang thuis. Zij kunnen u zo nodig ook ondersteunen bij het regelen van een indicatiestelling en/of aanvraag bij de gemeente.

Kostendekking

Wij zijn voor het realiseren van de mantelzorgdagen afhankelijk van bijdragen van deelnemers en van sponsoren en donateurs. Afgelopen jaren ontvingen wij o.a. donaties van de Caritasinstellingen van het Kromme Rijngebied en de Utrechtse Heuvelrug, fondsen en van particulieren ter gelegenheid van een bijzondere festiviteit. Wij zijn heel blij met de sponsoring van Conferentiecentrum Samaya dat een groot deel van de verblijfskosten van de mantelzorgers voor haar rekening neemt.

Als u dit project met een financiƫle bijdrage wilt steunen, dan is deze van harte welkom op bankrekening NL 04 TRIO 078.49.36.382 t.n.v. Stichting Gods Werkhof te Werkhoven o.v.v. Mantelzorgers. Uw bijdrage is als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Als u met ons afspreekt dat u ons de komende vijf jaar met een vast bedrag per jaar steunt, dan kunt u uw donatie drempelvrij aftrekken van uw inkomstenbelasting.